7 listopada 2012

Ścieżki umysłu

W jaki sposób wykształcić w sobie nowe nawyki i zdobywać użyteczną wiedzę o otaczającym świecie? Jak sprawić, by tłumaczenie sobie przyswajanych treści stało się nawykiem? Jak być sprytnym w praktyce? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w książce Arta Markmana „Myśleć efektywnie, czyli jak sprawniej rozwiązywać problemy i osiągać cele”.

 

Autor, wykładowca psychologii oraz marketingu na Uniwersytecie w Teksasie, jest jednym z najbardziej znanych specjalistów w dziedzinie kognitywistyki. Dziś wiedzę na temat myślenia efektywnego (smart thinking), próbuje przekazać także polskim czytelnikom. Jego książka powinna pomóc w zrozumieniu idei właściwego wykorzystania ludzkiego umysłu i zastosowania w praktyce osiągnięć psychologii poznawczej. Czy tak jest rzeczywiście? Pomimo poradnikowego ujęcia tematu i próby wyjaśnienia, na czym tak właściwie polega efektywne myślenie, Markman zaserwował dość ciężkostrawny posiłek dla naszego umysłu. Przesycona doświadczeniami i licznymi odwołaniami treść, ma być przystępna dla każdego. Niestety, brakuje tu czegoś, co skłoniłoby do dalszego brnięcia ścieżką kreśloną przez autora. Należy jednak przyznać, że zrobił on wszystko, by wiedzę na temat nowych torów myślenia nam wpoić – najważniejsze fragmenty są wyraźnie zaznaczone, zaś każdy rozdział zakończony jest podsumowaniem.

 

Potrzeba jednak odrobiny samozaparcia (efektywnego myślenia?), by poznać trzy niezwykle ważne elementy służące poprawie naszej efektywności umysłowej, czyli: „sprytne nawyki”, gromadzenie bogatej wiedzy o świecie oraz jej zastosowanie w praktyce. Markman omawia także zagadnienia związane z naturą przyzwyczajeń (jak powstają i jakie czynniki wpływają na ich ukształtowanie) oraz przekonuje, że bycie sprytnym oznacza nie tylko posiadanie odpowiedniego potencjału, lecz również jego wykorzystywanie w konkretnych sytuacjach. Jednak to złota zasada dotycząca ograniczeń pamięci, nazywana przez autora „rolą trzech”, jest sednem tego poradnika. Dzięki niej poznamy sekrety efektywnej nauki oraz dowiemy się, jak prezentować swoją wiedzę innym.

 

Lektury „Myśleć efektywnie” nie można ograniczyć wyłącznie do zgłębienia treści książki. Konieczna jest refleksja nad przeczytanymi fragmentami, aktywne wykonanie ćwiczeń oraz… wyjaśnienie sobie omawianych kwestii (o tej metodzie również wspomina Art Markman). Mimo, że kształcenie się i rozwijanie swoich umiejętności przy udziale poradnika do najprostszych nie należy, to z pewnością sama idea smart thinking warta jest dalszych studiów. Któż bowiem oprze się stwierdzeniu, że nawet niezbyt trafione pomysły mogą stać się inspiracją dla idealnego rozwiązania?

 

Justyna Gul