Pisarz x.pl

7 lutego 2013

Miłość w czasach gimbazy

Agata Porczyńska, aktorka z pewnym stażem oraz pisarka (na razie) bez stażu, doszła do wniosku, że o miłości nie powiedziano jeszcze wszystkiego i postanowiła dołożyć do tematu swoje trzy grosze. A właściwie groszy dwadzieścia dziewięć – tyle opowiadań zmieściło się bowiem w jej debiutanckim zbiorze, „Wada wymowy”, a wszystkie – jakże by inaczej – traktują o porywach sercach i podrywach ciała.