Pisarz x.pl

18 września 2012

Praska choroba

Aleksander Kaczorowski „zachorował na Pragę” w 1990 roku - podczas swojej pierwszej, kilkudniowej wizyty w stolicy Republiki Czeskiej. Efektem jego „choroby” stał się wydany 11 lat później „Praski elementarz”, którego wznowienie ukazało się przed dwoma tygodniami.