Pisarz x.pl

27 sierpnia 2014

Wielki powrót na Trobriandy

Wyprawę Aleksandry Gumowskiej, która niemal sto lat po Bronisławie Malinowskim przyjechała na Wyspy Trobrianda, często porównuje się do wchodzenia w świat znany ze starej fotografii. Sama autorka wspomina, że „poczuła się jak w środku czarno-białego zdjęcia”. Jednak książka „Seks, betel i czary” jest czymś znacznie więcej, niż tylko ożywianiem znanych obrazów. Badaczka nie zapomniała o tym, by – wędrując śladami Malinowskiego – poszukać własnej ścieżki. To dzięki temu powstał reportaż pełen pasji, w którym tradycja miesza się ze współczesnością, a naukowe spojrzenie z bezpośrednim, żywym doświadczeniem.