Pisarz x.pl

16 lipca 2014

Dobrze pogadać o języku

Oczywiście nie wszystko zależy od przyimka, ale są sprawy, na który ma on znaczący wpływ. I panowie Bralczyk, Markowski oraz Miodek opowiadają o tym niezwykle ciekawie. Nie można oczywiście zapominać o – moderatorze (?) tej dyskusji – Jerzym Sosnowskim, który nie tylko przysłuchiwał się rozważaniom językoznawców, ale brał w nich czynny udział.