Pisarz x.pl

14 marca 2014

Zachować to, co utracone

Książka Grupińskiej jest znakomitym historyczno-socjologicznym dokumentem, prezentującym obraz społeczeństwa polskiego w czasie dwudziestolecia międzywojennego, a także w czasie wojny i tuż po niej – jego różnorodność narodową, wyznaniową i kulturową.

8 sierpnia 2013

Bez heroizmu

„Ciągle po kole” to poruszający dokument na temat życia w getcie, ale także ważny – i wciąż aktualny – głos w sprawie polskiego antysemityzmu. Pierwszy wywiad Grupińskiej z Edelmanem należy zaś niewątpliwie do klasyki rodzimego dziennikarstwa.