Pisarz x.pl

26 listopada 2012

Pisarze listy piszą

Trzytomowa edycja dzienników Iwaszkiewicza była dużym sukcesem wydawniczym. Iwaszkiewicz okazał się znakomitym diarystą, a jego dziennik – dziełem wybitnym, które dorównuje zapiskom francuskiego noblisty André Gida czy Lwa Tołstoja. Opublikowanie dzienników rozpoczęło swoisty “boom” na Iwaszkiewicza.