Pisarz x.pl

19 marca 2013

Pakistan od kuchni

Rządzony przez talibów Pakistan pod piórem Anny Mahjar-Barducci staje się państwem smaków i zapachów. W cieniu muzułmańskiego reżimu toczy się tutaj zwyczajne życie – ludzie kochają, gotują i pragną lepszej przyszłości.