Pisarz x.pl

18 grudnia 2013

Anatomia stalinizmu

Anne Applebaum w „Za żelazną kurtyną” opisuje czasy stalinizmu i sytuację państw Europy Wschodniej, portretując system komunistyczny, sposób jego wprowadzenia i fundamenty, na których został zbudowany.