Pisarz x.pl

6 grudnia 2012

O nauce bez taryfy ulgowej

Okładka „Krótkiej historii geniuszy” zawiera w sobie przynajmniej dwa przekłamania. Po pierwsze jej autorem nie jest Bill Bryson, co zdaje się sugerować jego wyróżnione nazwisko. Jest to zbiór esejów wielu autorów podejmujących różne zagadnienia z zakresu historii nauk ścisłych. Po drugie natomiast nie jest to książka o geniuszach. A właściwie nie w całości o nich.