Pisarz x.pl

30 sierpnia 2013

Wychowany przez Wiedeń

Na temat „natury” Adolfa Hitlera spekuluje się od dziesięcioleci. Przebadane zostały chyba wszystkie aspekty życia dyktatora. Dyskutowano o jego inspiracjach artystycznych i politycznych, relacjach z kobietami, domniemanym homoseksualizmie, a nawet upodobaniach kulinarnych. Jednak dla Brigitte Hamann kluczowe stało się pytanie o to, jakie środowisko wydało na świat człowieka człowieka odpowiedzialnego za śmierć milionów ludzi.