Pisarz x.pl

22 stycznia 2015

Zaproszenie pomiędzy

Książka poetycka Dariusza Sośnickiego ukazuje się w dwadzieścia lat po debiucie poety – dobrze przyjętym Marlewie.  W wierszu Umowa wiązana stwierdza on: „Przywykłem, wolno mi pisać wiersze”. Zatem, jak to u Sośnickiego, będzie o rzeczach i ludziach.