Pisarz x.pl

11 kwietnia 2014

Nadzieja i resentyment

Aby napisać zlecony tekst o emigrantach, flamandzki pisarz, Dimitri Verhulst, w 2001 roku spędził kilka dni w ośrodku recepcyjno-pobytowym dla cudzoziemców ubiegających się o status azylanta w Arendonk w Belgii. Swoje doświadczenia opisał w fabularyzowanym dokumencie „Problemski Hotel”, którego narratorem jest Bipul Masli – fotograf prasowy.