Pisarz x.pl

16 grudnia 2013

Doctorow tylko dla miłośników

Trudno znaleźć jakikolwiek wspólny mianownik dla dwunastu opowiadań zebranych w tomie „Mnóstwo czasu” – dzieli je nie tylko czas powstania, lecz także tematyka. W niektórych Doctorow nieoczekiwanie okazuje się pisarzem eksplorującym współczesność, w innych powraca do amerykańskiej historii.