Pisarz x.pl

25 kwietnia 2014

Przepustka do piekła

Ostrzegam – to przepustka czytelnicza do piekła. Brytyjski dziennikarz pracował nad nią kilka lat, by dać nam wnikliwą, bogatą, wielostronną panoramę jednej z najbardziej niezwykłych granic – miedzy Stanami a Meksykiem.