Pisarz x.pl

14 kwietnia 2014

Wystawa osobliwości

Ktoś może powiedzieć, ze Redliński nie jest autorem tej niezwykłej książki sensu stricto, jako że na jej treść składają się teksty znalezione, fragmenty autentycznych dokumentów. Ale jakich dokumentów?