Pisarz x.pl

2 października 2013

Historia upadku

Gdy gospodarka kuleje, zwycięża populizm i winnymi wszelkiego zła okazują się imigranci. Państwo się chwieje, jednostka upada. Reportaż Gellerta Tamasa świetnie pokazuje przebieg tych procesów, a fakt, że zachodzą one w Szwecji na początku lat 90. ubiegłego wieku wydaje się tutaj drugorzędny.