Pisarz x.pl

19 listopada 2014

Przemoc I wojny światowej

Okrągła rocznica wybuchu I wojny światowej zaowocowała rzeczywistym wzrostem zainteresowania wydarzeniami tamtego okresu, a więc również publikacjami. "To była wojna okopów" jest książką w tym temacie o tyle szczególną, że rysunkową.