Pisarz x.pl

7 stycznia 2014

Portret śląskiej duszy

Polecać komuś „Cholonka” to jak, nie przymierzając, rekomendować świeży chleb. Książka Horsta Eckerta, czyli Janoscha, obrosła w Polsce legendą już po pierwszym, okrojonym przez cenzurę wydaniu z 1974 roku.