Pisarz x.pl

16 kwietnia 2019

Okropny rysunek! Felieton Michała Rusinka

Obserwowanie dziecka, które wchodzi w świat, jest zawsze pasjonujące. Świat składa się z przedmiotów, ludzi i słów, a także dźwięków, zapachów i smaków. Myślę, że Freud miał wiele racji – to, jak wyglądały nasze pierwsze relacje z przedmiotami, ludźmi i językiem, to jakie dźwięki, zapachy i znaki towarzyszyły nam w...