Pisarz x.pl

3 marca 2015

Czemu lewica nie porywa dziś tłumów?

Wbrew tradycji filozofii moralnej od Arystotelesa przez Kanta po Milla, przypisującej rozumowi decydującą rolę w podejmowaniu decyzji moralnych (a także wyborów politycznych), profesor Jonathan Haidt twierdzi, że pierwszorzędną rolę odgrywają nasze emocje.