Pisarz x.pl

13 maja 2014

Kruche istnienie, (nie)śmiertelna poezja

Życie Haliny Poświatowskiej to poemat śmierci i miłości. Stanisław Grochowiak nazwał jej lirykę fenomenem autentycznego erotyzmu. Nikt tak jak ona nie pisał o zmysłowej, fizycznej stronie uczucia. Określana jako nierozważna i nieromantyczna, wpisywana w krąg kaskaderów literatury, do dzisiaj pozostaje jedną z najchętniej czytanych poetek polskich.