Pisarz x.pl

9 kwietnia 2014

Wszystkie życia Ursuli Todd

„Jej wszystkie życia” jest precyzyjnie skonstruowaną i niezwykle sprawnie napisaną opowieścią, opartą na zaskakującym, choć nie nowym koncepcie. Przy całym swoim realizmie to rzecz oniryczna, melancholijna, subtelnie zabawna, a momentami dramatyczna i przejmująca.