Pisarz x.pl

14 stycznia 2013

Korona dla (Riding) Jackson

W minionym roku Biuro Literackie znów zapełniło kilka istotnych luk na polu polskich tłumaczeń literatury anglojęzycznej. Zdaje się, że Laura (Riding) Jackson była spośród owych nadrabianych pisarzy twórczynią najmniej znaną. Niestety, nie jestem pewien, czy to się zmieniło.