Pisarz x.pl

5 maja 2015

Taki Wist!

Po raz szósty brytyjskie wydawnictwo Harvill Secker przyzna nagrody dla młodych tłumaczy z całego świata. Każdego roku wyróżniani są tłumacze z innego języka. 

7 stycznia 2015

I już nie jesteś nieśmiertelny…

Rzadko ostatnio spotyka się młodego autora, który debiutuje opowiadaniami. W społecznym przekonaniu opowiadanie to rodzaj niższej formy, gorszej niż powieść. Miłkowski idzie na przekór tym twierdzeniom i udowadnia, że opowiadanie jest trudniejsze, bo wymaga bardziej wykrystalizowanej idei, nie pozwala na myślowe płycizny, srodze karze za nieudolność stylu.