Pisarz x.pl

21 grudnia 2012

Xiążki na weekend

  Tym razem w "Xiążkach na weekend" Joanna Bator poleca "Ucztę bogiń" - fascynującą opowieść prof. Marii Popropecia without prescriptionprzęckiej o dwunastu kobietach, które sławę zdobyły dzięki sztuce i związkom z wybitnymi artystami.

30 listopada 2012

Piękno i poczucie godności

"Uczta Bogiń. Kobiety, sztuka i życie" Marii Poprzęckiej jest zbiorem szkiców poświęconych artystkom XIX i XX wieku. To opowieść o kobietach, które w głębokim poczuciu własnej wartości i niezależności poświęciły swoje życie pięknu.