Pisarz x.pl

5 marca 2017

Szczupaczyńska na tropie

Zofia z Glodtów Ignacowa Szczupaczyńska ma w sobie to coś, co nie pozwala jej nie myśleć, innymi słowy, umysł jej pracuje odmiennie od pospolitych umysłów pań z krakowskiego towarzystwa. Zofia nieustannie zatrudnia swój umysł do wszelakich wariacji myślowych - a to poświęca się rozważaniom towarzyskim, a to...

10 września 2015

Galicyjska Panna Marple

Wydawać by się mogło, że w dziewiętnastowiecznym Krakowie (wielkomiejskim na tle niezamożnej Galicji, a jednocześnie z tęsknotą i zazdrością przyglądającym się cesarskiej stolicy) o prawdziwą sensację trudno. Z relacji Boya wiemy przecież, że miasto żyje od jednej uroczystości religijnej do drugiej, a o biskupach rozmawia się w nim jak gdzie indziej o aktorkach.