Pisarz x.pl

23 października 2013

Pulsowanie mitów

Pulsary łączą kosmiczny porządek wszechrzeczy i horyzont biologicznej egzystencji człowieka (puls jest bowiem medycznym wyznacznikiem życia). Michał Sobol – w tomiku o takim właśnie tytule – pokazuje, jak obydwie te przestrzenie podporządkowane są rytmowi nieustannego zanikania i nawracania.