Pisarz x.pl

16 lutego 2015

Jedyna taka Madonna

Obrazy "Żydówki z pomarańczarni" Aleksandra Gierymskiego i "Eneasza uciekającego z płonącej Troi"  flamandzkiego monogramisty będzie można zobaczyć przy okazji najbliższego spotkania z autorami książki "Sztuka zagrabiona. Uprowadzenie Madonny".