Pisarz x.pl

13 sierpnia 2015

Wielojęzyczna

W dzisiejszych humanistycznych dyskusjach wiele miejsca poświęca się pochodzeniu i tożsamości. Pytaniom, czy ta ostatnia istnieje jako jednorodny, spójny konstrukt oraz o to, co tak naprawdę warunkuje jednostkę.