Pisarz x.pl

5 maja 2015

(Do)słowne wciąganie

Podobno można się uzależnić od wszystkiego: od pizzy, narkotyków, a nawet od czytania. Współczesna literatura chętnie podejmuje temat nałogów, który czasem jest metaforą ludzkiej egzystencji, często soczewką skupiającą problemy współczesności. A co jest twoim nałogiem?