Pisarz x.pl

26 września 2014

Alexandra Richie – wywiad

  „Większość książek poświęconych powstaniu warszawskiemu została napisana przez Polaków w kraju lub zagranicą. Traktują one z reguły powstanie tak, jakby wydarzyło się na bezludnej wyspie” – mówiła Alexandra Richie. Autorka „Warszawy 1944. Tragicznego powstania” w rozmowie z Krzysztofem Cieślikiem opowiadała między innymi o sporze o powstanie, tłumaczyła powody nieinterwencji aliantów...