Pisarz x.pl

2 kwietnia 2013

Co tak naprawdę wiemy o III RP?

Jak pisać o dziejach najnowszych, nie narażając się na zarzut stronniczości? Antoni Dudek w wywiadach podkreśla, że w swoim projekcie przybliżania politycznej historii III RP stara się stawać w poprzek podziałów. Jednak dyskusja na temat historycznej interpretacji ostatnich dekad nie będzie możliwa, dopóki książki Dudka pozostaną właściwie jedynym punktem odniesienia.