Pisarz x.pl

7 listopada 2012

Ścieżki umysłu

W jaki sposób wykształcić w sobie nowe nawyki i zdobywać użyteczną wiedzę o otaczającym świecie? Jak sprawić, by tłumaczenie sobie przyswajanych treści stało się nawykiem? Jak być sprytnym w praktyce? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w książce Arta Markmana „Myśleć efektywnie, czyli jak sprawniej rozwiązywać problemy i osiągać cele”.