Pisarz x.pl

15 listopada 2012

Których zabrakło

Zbigniew Herbert w jednym z listów do Stanisława Barańczaka zażartował, że „Zeszyty Literackie” „to najlepsze pismo literackie od stuleci”. Jeśli nawet to „lekka przesada” – by nawiązać do Adama Zagajewskiego, jednego z najważniejszych „zeszytowych” autorów – to przecenić roli, jaką odgrywa założony przed 30 laty przez Barbarę Toruńczyk kwartalnik, nie sposób.