Pisarz x.pl

7 listopada 2013

Komu książkę, komu?

Muszę przyznać, że jestem fanką książek, których autorzy – autorytety w swoich dziedzinach – wybierają dialog po to, aby przybliżyć czytelnikom wybrane przez siebie tematy czy zagadnienia. To, że decydują się na dyskusję, nie zaś naukową rozprawę, sprawia, iż wydają się bardziej otwarci – bo gotowi do rozmowy także z...