Pisarz x.pl

9 lipca 2014

Głosy zbyt długo uśpione

Wiele wydarzeń z historii Europy nie zostało jeszcze do końca omówionych, wiele czeka na chwilę, w której stanie się tematem oficjalnych rozmów i dzieł sztuki. Takim przemilczanym epizodem wydaje się hiszpańska wojna domowa. Sam konflikt nie jest już tematem tabu, historycy często uważają go nawet za preludium II wojny światowej, ale przemilczane wydają się zbrodnie z nim związane. Przemilczane zostały też powojenne represje.