Pisarz x.pl

16 lipca 2015

Historia roślin

„Mądrość i cuda świata roślin” to kompendium podstawowej wiedzy z zakresu historii współistnienia roślin i ludzi oraz ich wzajemnych relacji, które dla dobra społecznej świadomości ekologicznej i przyszłości naszej planety, powinna znaleźć się na szkolnych listach lektur.