Pisarz x.pl

1 października 2013

Arendt a sprawa żydowska

„Pisma Żydowskie” odsłaniają przed czytelnikami zapomnianą cząstkę twórczości Arendt. Ich zróżnicowanie gatunkowe (w zbiorze zgromadzone zostały zarówno dłuższe eseje filozoficzne, jak i teksty dziennikarskie – recenzje, artykuły, wywiady, listy) ukazuje zaangażowanie Arendt, dokumentując jej działalność publicystyczną i filozoficzną.