Pisarz x.pl

10 grudnia 2013

Jael Neeman – wywiad

  „Kibuc to przede wszystkim sen, idea, projekt filozoficzny. Jego spektakularna porażka wynikała ze zderzenia z życiem. Rozegrała się w dniu codziennym” – mówiła Jael Neeman. Autorka „Byliśmy przyszłością” opowiadała o polskich korzeniach tej idei, swym „przeciętym na pół” życiu, nieudanej próbie stworzenia nowego człowieka, równości, której nie było, a także...

6 listopada 2012

Dzieci kibucu

Książka Jael Neeman to rzecz niezwykła: opowiada o młodości tysięcy dzieci urodzonych w kibucach. To historia spisana przez osobę, która nie przystąpiła do ruchu dobrowolnie.