Pisarz x.pl

19 czerwca 2015

Zdania przetrwają!

Błyskotliwie komentuje bieżące fakty językowe, a teraz dostarcza czytelnikom najpełniejszy zbiór polskich zdań - przysłów, haseł, zrytualizowanych powiedzonek i powiedzeń, cytatów, sloganów. Wszystko czego dusza i język zapragną. Profesor Jerzy Bralczyk tłumaczy zawrotną karierę stylistyczną zdań, które na stałe wpisały się w codzienny obieg komunikacyjny. Uwagi językoznawcy, niezmiennie nacechowane humorem...

16 lipca 2014

Dobrze pogadać o języku

Oczywiście nie wszystko zależy od przyimka, ale są sprawy, na który ma on znaczący wpływ. I panowie Bralczyk, Markowski oraz Miodek opowiadają o tym niezwykle ciekawie. Nie można oczywiście zapominać o – moderatorze (?) tej dyskusji – Jerzym Sosnowskim, który nie tylko przysłuchiwał się rozważaniom językoznawców, ale brał w nich czynny udział.