Pisarz x.pl

13 maja 2014

Auster – Coetzee 2:4

Zaznaczmy to na samym wstępie – korespondencja Paula Austera i Johna Maxwella Coetzeego jest lekturą fascynującą (nie tylko dla wielbicieli obu pisarzy), lecz daje się we znaki jej zawieszenie w próżni. Nie wiemy bowiem nic o tym, dlaczego powstała.