Pisarz x.pl

5 kwietnia 2013

Xiążki na weekend

  W "Xiążkach na weekend" Krzysztof Cieślik, redaktor naczelny Xiegarnia.pl, poleca korespondencję Julii Hartwig i Artura Międzyrzeckiego z Katarzyną i Zbigniewem Herbertami.