Pisarz x.pl

7 września 2015

Dusza rosyjska i dusza żydowska

"Lato w Baden" zostało wydane w Polsce już jako dzieło owiane legendą. Zapomniana powieść odkryta ponownie u progu nowego wieku przez Susan Sontag rzeczywiście posiada zestaw cech, które pozwalają traktować ją w taki sposób.