Pisarz x.pl

17 kwietnia 2013

Komizm i komunizm

Karnawał Tyrmanda trwa. Po wznowieniu „Dziennika 1954” i „Siedmiu dalekich rejsów”, Wydawnictwo MG przypomina „Cywilizację komunizmu” – znakomitą rozprawę pisarza z pełną absurdów codziennością czasów realnego socjalizmu.