Pisarz x.pl

29 stycznia 2015

Nauka to potęgi klucz, czyli jak edukacja kształtuje dzieje narodów.

Pośród historyków zajmujących się dziejami Żydów istnieje pogląd, że zajęcia uznawane dziś za typowo żydowskie – handel, rzemiosło czy działalność kredytowa były wynikiem  licznych  prześladowań oraz ograniczeń prawnych, które dotykały Żydów od czasów średniowiecza. Wszelkiego rodzaju ograniczenia powodowały m.in. odejście od rolnictwa. Włosko-izraelski duet profesorów ekonomii: Maristella Botticini oraz Zvi Eckstein,  nie obalając do końca teorii wspomnianej wyżej w przejrzysty i jasny sposób ukazuje inny, historycznie wcześniejszy i ważniejszy powód specjalizowana się Żydów we wspomnianych profesjach. Jest nim edukacja.