Pisarz x.pl

17 stycznia 2013

Bałkański wigor w szwajcarskiej kindersztubie

Powieść „Gołębie wzlatują” przyniosła Melindzie Nadj Abonji dwie ważne nagrody: Deutscher Buchpreis i Schweizer Buchpreis. Decyzje jurorów nie mogą dziwić przede wszystkim dlatego, że książka ta jest subiektywnym, ale ważnym, wyważonym i mądrym głosem w dyskusji o postępującej multikulturowości krajów współczesnej Europy, której narody – według rozpoznań autorki – pod eleganckimi fasadami i perfekcyjnie opanowaną kindersztubą ukrywają niepogodzenie z własną przeszłością.