Pisarz x.pl

16 kwietnia 2013

Krokodyl w psiej budzie

Miasto Luanda to cudownie barwny i pełen niesamowitości świat, gdzie granica między tym, co rzeczywiste a nierealne jest płynna, czy wręcz niedostrzegalna. O najnowszej powieści Ondjakiego pisze Małgorzata Makowska.