Pisarz x.pl

19 stycznia 2015

…swego nie znacie.

       Przybywa nam, w zachwycającym wręcz tempie, wiedzy, a ubywa wymówek. O architekturze rzecz jasna mowa. Wiedzy o tym co dobre i wartościowe, a wymówek by nie rozmawiać o niej rzeczowo, na poziomie nieco innym niż „ładne/brzydkie”.