Pisarz x.pl

15 listopada 2012

Od niewinnego oszustwa do wyginania łyżeczek

Człowiek wykazuje się niekiedy niespodziewaną łatwością w przyjmowaniu za prawdziwe wydarzeń, które wykraczają poza ramy logicznego rozumowania. Jest skłonny zapłacić grube pieniądze za przepowiednie niezbyt godnej zaufania wróżki. Innym razem z zapartym tchem obserwuje przedmioty wyginane siłą woli ani przez chwilę nie wietrząc w tej scenie podstępu.